การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
23 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
20 ม.ค. 2563 แบบชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อื่นๆ - - - - - -
17 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง การปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสำนักงานใหญ่ บสย. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
16 ม.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 16 - 23 ม.ค. 2563
20 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
- 27 ม.ค. 2563
15 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
15 ม.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
6 ม.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
6 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD