การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
19 เม.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 16 โดยวิธีพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 เม.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 เม.ย 2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
9 เม.ย 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ครั้งที่ 2 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
2 เม.ย 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
2 เม.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
1 เม.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ ERP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
1 เม.ย 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้