การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
6 ส.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้ง External Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่และสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 6 - 21 ส.ค. 2562
9 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- 23 ส.ค. 2562
6 ส.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 6 - 21 ส.ค. 2562
9 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- 23 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 ส.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 5 - 13 ส.ค. 2562
7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
- 15 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
1 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้บริการวงจรเช่าเครือข่ายโทรคมนาคม (Leased Line) สำหรับสำนักงานเขตและสำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 ก.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 31 ก.ค. - 7 ส.ค. 2562
2 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562
- 9 ส.ค. 2562
30 ก.ค. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถตู้โดยสาร ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD