การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 4 เครื่อง สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 License สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่ารถตู้ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ บสย. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน(ERP) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนขยาย (Storage Expansion) พร้อมติดตั้งฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ(Financial Budgeting) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างพัฒนาระบบ E-Dataset Reporting สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ