การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
9 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้บริการระบบ Chatbot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี 2563 เพิ่มเติม ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 ธ.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี 2563 เพิ่มเติม ประกาศร่าง TOR - - - - - -
26 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
26 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมสร้าง Engagement ด้านการเก็บข้อมูลและการให้ความรู้กับลูกค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 26 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2563
30 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
- 16 ธ.ค. 2563
26 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูล TCG Data Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 26 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2563
1 ธ.ค. 2563 2 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
- 18 ธ.ค. 2563
24 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2563
26 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 2 ธ.ค. 2563
- 3 ธ.ค. 2563
23 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 9 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้