การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
27 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ประกาศราคากลาง - - - - - -
27 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้พื้นที่ Co-location พร้อมบริการ และ Private Link ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 27 ก.พ. - 5 มี.ค 2563
2 มี.ค 2563 2 มี.ค 2563 6 มี.ค 2563
- 9 มี.ค 2563
26 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 เขต ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 ก.พ. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 เขต ประกาศร่าง TOR - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างผลิตไดอารี่และปฏิทินปี 2563 สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต จำนวน 5 คัน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 บันทึกข้อตกลงเช่าป้ายประชาสัมพันธ์(BillBoard) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้