การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป จำนวน 3 คัน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนขยาย (Storage Expansion) พร้อมติดตั้งฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ(Financial Budgeting) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) พร้อมติดตั้ง สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 บันทึกข้อตกลงเช่าป้ายประชาสัมพันธ์(BillBoard) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างผลิตไดอารี่และปฏิทินปี 2563 สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้