การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
25 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 25 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563
27 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2563 3 ก.ย. 2563
- 8 ก.ย. 2563
24 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย (E-Payment) ประกาศราคากลาง - - - - - -
24 ส.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย (E-Payment) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
14 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - - - -
13 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน การจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ด้วยวิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
10 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4 ประกาศเชิญชวน 10 - 18 ส.ค. 2563
13 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2563 19 ส.ค. 2563
- 20 ส.ค. 2563
7 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 7 - 17 ส.ค. 2563
11 ส.ค. 2563 11 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2563
- 19 ส.ค. 2563
6 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้