การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 ม.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
4 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
30 ธ.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประกาศร่าง TOR - - - - - -
30 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประกาศราคากลาง - - - - - -
29 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 29 ธ.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2565
5 ม.ค. 2565 6 ม.ค. 2565 17 ธ.ค. 2564
- 18 ม.ค. 2565
28 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้าง โครงการเช่าใช้บริการระบบป้องกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Managed Detection and Response) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้