การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
16 มิ.ย 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - - - -
15 มิ.ย 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
15 มิ.ย 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
7 มิ.ย 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 มิ.ย 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลง ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ประกาศราคากลาง - - - - - -
1 มิ.ย 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
1 มิ.ย 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
1 มิ.ย 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้