การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
2 มี.ค 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ประกาศร่าง TOR - - - - - -
15 ก.พ. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแห่นงผู้จัดการทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
11 ก.พ. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft Office ประกาศร่าง TOR - - - - - -
11 ก.พ. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft Office ประกาศราคากลาง - - - - - -
2 ก.พ. 2565 ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศเชิญชวน 2 - 22 ก.พ. 2565
- - 23 ก.พ. 2565
- 24 ก.พ. 2565
2 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
2 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
28 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้