การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ(Financial Budgeting) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการข้อมูล(Data Management) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 ก.พ. 2563 สัญญาเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต จำนวน 5 คัน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
21 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้พื้นที่ Co-location พร้อมบริการ และ Private Link ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 ก.พ. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าใช้พื้นที่ Co-location พร้อมบริการ และ Private Link ประกาศร่าง TOR - - - - - -
18 ก.พ. 2563 สรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
18 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18 - 25 ก.พ. 2563
20 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563
- 28 ก.พ. 2563
14 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้