การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
6 ก.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
1 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 1 - 8 ก.ค. 2565
5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
- 12 ก.ค. 2565
29 มิ.ย 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
29 มิ.ย 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ประกาศราคากลาง - - - - - -
27 มิ.ย 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก ประกาศร่าง TOR - - - - - -
27 มิ.ย 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 มิ.ย 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 21 - 28 มิ.ย 2565
23 มิ.ย 2565 23 มิ.ย 2565 29 มิ.ย 2565
- 30 มิ.ย 2565
17 มิ.ย 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้