การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
20 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 20 - 27 มี.ค 2563
24 มี.ค 2563 24 มี.ค 2563 30 มี.ค 2563
- 31 มี.ค 2563
19 มี.ค 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประกาศราคากลาง - - - - - -
19 มี.ค 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
18 มี.ค 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน บสย. ปี 2563 (Satisfaction & Employee Engagement Survey (EES)) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 มี.ค 2563 ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
17 มี.ค 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน (ฉบับปรับปรุง) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
13 มี.ค 2563 ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
12 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้