การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
3 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
3 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 ส.ค. 2565 ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประกาศราคากลาง - - - - - -
2 ส.ค. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประกาศร่าง TOR - - - - - -
21 ก.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
21 ก.ค. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ บสย. สู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
20 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประกาศราคากลาง - - - - - -
20 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้