การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
7 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
2 ธ.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อต่ออายุ Software License ระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ประกาศราคากลาง - - - - - -
2 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศเชิญชวน - - - - - -
29 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -
25 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
25 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
25 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (External Firewall, Internal Firewall, DNS DHCP & IP Address Management) สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้