การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
22 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประกาศราคากลาง - - - - - -
22 ก.พ. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
16 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
16 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาการเช่าใช้พื้นที่ Co-location และ Link Dark Fiber 10G ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 16 ก.พ. - 5 มี.ค 2564
19 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 8 มี.ค 2564
- -
15 ก.พ. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
15 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ ERP ประกาศราคากลาง - - - - - -
15 ก.พ. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ ERP ประกาศร่าง TOR - - - - - -
15 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประกาศราคากลาง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้