การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
12 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -
11 มี.ค 2563 ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2563 ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศเชิญชวน - - - - - -
10 มี.ค 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 มี.ค 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
6 มี.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาจ้างบริการระบบการติดตามหนี้และดำเนินคดี สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 เขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 11 มี.ค 2563
6 มี.ค 2563 6 มี.ค 2563 12 มี.ค 2563
- 13 มี.ค 2563
4 มี.ค 2563 สัญญาจัดซื้อและติดตั้ง External Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขต สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้