การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
29 มี.ค 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System : CGS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
25 มี.ค 2565 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 ประกาศราคากลาง - - - - - -
25 มี.ค 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่าพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
24 มี.ค 2565 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
24 มี.ค 2565 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
23 มี.ค 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
22 มี.ค 2565 แบบชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามเกี่ยวกับประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งประจำส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
18 มี.ค 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งประจำส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18 - 25 มี.ค 2565
22 มี.ค 2565 22 มี.ค 2565 28 มี.ค 2565
- 29 มี.ค 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้