การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
21 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Surveillance) ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 ก.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Surveillance) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
16 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (SAN Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 3 - 14 ก.ค. 2563
9 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563
3 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ด้วยวิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ประกาศเชิญชวน 8 - 14 ก.ค. 2563
- - 15 - 22 ก.ค. 2563
- 23 ก.ค. 2563
2 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้