การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
19 เม.ย 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19 - 26 เม.ย 2565
21 เม.ย 2565 21 เม.ย 2565 27 เม.ย 2565
- 28 เม.ย 2565
18 เม.ย 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 เม.ย 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 เม.ย 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่งงาน โครงสร้างอัตรากำลังและประเมินค่างานของ บสย. ปี 2565 ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 เม.ย 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต ประกาศร่าง TOR - - - - - -
8 เม.ย 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่งงาน โครงสร้างอัตรากำลังและประเมินค่างานของ บสย. ปี 2565 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
7 เม.ย 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 เม.ย 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้