การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 มิ.ย 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (San Switch) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
29 มิ.ย 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (SAN Switch) ประกาศราคากลาง - - - - - -
24 มิ.ย 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ประกาศร่าง TOR - - - - - -
24 มิ.ย 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ประกาศราคากลาง - - - - - -
22 มิ.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการจัดซื้อซอฟท์แวร์ Patch and Desktop Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
19 มิ.ย 2563 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานเขตนครหลวง สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
18 มิ.ย 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้