การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
28 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
27 ม.ค. 2565 ประกาศแบบชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อน บสย. ดำเนินคดี ด้วยวิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
24 ม.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ประกาศราคากลาง - - - - - -
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center : CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
24 ม.ค. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
21 ม.ค. 2565 ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อน บสย. ดำเนินคดี ด้วยวิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ประกาศเชิญชวน 21 ม.ค. - 3 ก.พ. 2565
- - 4 ก.พ. 2565
- 7 ก.พ. 2565
19 ม.ค. 2565 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ประจำปี 2564 รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
18 ม.ค. 2565 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้