การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 มิ.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 มิ.ย 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
4 มิ.ย 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
2 มิ.ย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความต้องการของ SMEs แบบแยกเป็นรายกลุ่ม (Segmentation and Journey) และแบบจำลองธุรกิจใหม่ของ บสย. (New business Model) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 พ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ Patch and Desktop Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 29 พ.ค. - 8 มิ.ย 2563
2 มิ.ย 2563 2 มิ.ย 2563 9 มิ.ย 2563
- 10 มิ.ย 2563
29 พ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ Patch and Desktop Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
27 พ.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาการจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
27 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาการจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประกาศราคากลาง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้