การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
18 มี.ค 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งประจำส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18 - 25 มี.ค 2565
22 มี.ค 2565 22 มี.ค 2565 28 มี.ค 2565
- 29 มี.ค 2565
17 มี.ค 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อน บสย. ดำเนินคดี ด้วยวิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 มี.ค 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตามหนี้ของ บสย. อื่นๆ - - - - - -
15 มี.ค 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 15 - 22 มี.ค 2565
18 มี.ค 2565 17 มี.ค 2565 23 มี.ค 2565
- 24 มี.ค 2565
14 มี.ค 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่ารถยนต์ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
14 มี.ค 2565 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ประกาศราคากลาง - - - - - -
14 มี.ค 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft Office โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 มี.ค 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้