การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
27 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TCG E-Document เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน - - - - - -
27 ธ.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง การปรับปรุงตกแต่งสำนักงานใหญ่ บสย. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเชิญชวน 27 ธ.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563
3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563
- 10 ม.ค. 2563
26 ธ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและติดตั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Oracle ERP) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (CGS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 26 ธ.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563
2 ธ.ค. 2562 2 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563
- 10 ม.ค. 2563
26 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาและติดตั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Oracle ERP) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (CGS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
24 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
23 ธ.ค. 2562 แบบชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
18 ธ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
17 ธ.ค. 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้