การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
8 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 พ.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม ประกาศร่าง TOR - - - - - -
7 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
5 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อซอฟท์แวร์ Patch and Desktop Management ประกาศราคากลาง - - - - - -
5 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการโครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานเขตนครหลวง ประกาศราคากลาง - - - - - -
5 พ.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อซอฟท์แวร์ Patch and Desktop Management ประกาศร่าง TOR - - - - - -
5 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้