การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการโครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานเขตนครหลวง ประกาศราคากลาง - - - - - -
30 เม.ย 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Google G Suite ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 30 เม.ย - 7 พ.ค. 2563
- - 8 พ.ค. 2563
- 12 พ.ค. 2563
29 เม.ย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
27 เม.ย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2563 ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
27 เม.ย 2563 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
24 เม.ย 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อบริการระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ Google G Suite ประกาศราคากลาง - - - - - -
24 เม.ย 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Google G Suite ประกาศร่าง TOR - - - - - -
20 เม.ย 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ประกาศเชิญชวน 20 - 27 เม.ย 2563
22 เม.ย 2563 22 เม.ย 2563 28 เม.ย 2563
- 29 เม.ย 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้