การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
26 เม.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 26 เม.ย - 3 พ.ค. 2562
30 เม.ย 2562 30 เม.ย 2562 7 พ.ค. 2562
- 8 พ.ค. 2562
25 เม.ย 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
24 เม.ย 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) และ มหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 3 (Money Expo Year End 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
23 เม.ย 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
18 เม.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18 - 25 เม.ย 2562
22 เม.ย 2562 22 เม.ย 2562 26 เม.ย 2562
- 29 เม.ย 2562
18 เม.ย 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
10 เม.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 10 - 22 เม.ย 2562
17 เม.ย 2562 17 เม.ย 2562 23 เม.ย 2562
- 24 เม.ย 2562
5 เม.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 5 - 18 เม.ย 2562
10 เม.ย 2562 10 เม.ย 2562 19 เม.ย 2562
- 22 เม.ย 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD