การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
15 พ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TCG E-Document เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
15 พ.ย. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TCG E-Document เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 15 - 25 พ.ย. 2562
19 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562
- 27 พ.ย. 2562
15 พ.ย. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต ประกาศราคากลาง - - - - - -
15 พ.ย. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต ประกาศร่าง TOR - - - - - -
15 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
13 พ.ย. 2562 สัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
12 พ.ย. 2562 สัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
5 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้