การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
3 พ.ย. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -
3 พ.ย. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 6 อื่นๆ - - - - - -
1 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ประจำปีบัญชี 2565 และ 2566 ประกาศราคากลาง - - - - - -
1 พ.ย. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ประจำปีบัญชี 2565 และ 2566 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
28 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
28 ต.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
19 ต.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - - - -
18 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย (E-Payment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้