การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 เม.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ ประกาศราคากลาง - - - - - -
5 เม.ย 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
4 เม.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) และมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 3 (Money Expo Year End 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 17 เม.ย 2562
9 เม.ย 2562 9 เม.ย 2562 18 เม.ย 2562
- 19 เม.ย 2562
4 เม.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 17 เม.ย 2562
9 เม.ย 2562 9 เม.ย 2562 18 เม.ย 2562
- 19 เม.ย 2562
4 เม.ย 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 เม.ย 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
3 เม.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประกาศราคากลาง - - - - - -
3 เม.ย 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD