การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
18 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ประกาศราคากลาง - - - - - -
18 ต.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
12 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างสแกนช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS) ประกาศราคากลาง - - - - - -
12 ต.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบป้องกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Managed Detection and Response) ประกาศราคากลาง - - - - - -
12 ต.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าใช้บริการระบบป้องกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Managed Detection and Response) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประกาศราคากลาง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้