การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
8 ต.ค. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 ต.ค. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
4 ต.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
4 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
30 ก.ย. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตไดอารี่และปฏิทิน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2562
2 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2562 8 ต.ค. 2562
- 9 ต.ค. 2562
24 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตไดอารี่และปฏิทินปี 2563 ประกาศราคากลาง - - - - - -
24 ก.ย. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างผลิตไดอารี่และปฏิทินปี 2563 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
19 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้