การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
4 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
29 ต.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Chatbot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 2563
2 พ.ย. 2563 2 พ.ย. 2563 6 พ.ย. 2563
- 9 พ.ย. 2563
27 ต.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 6 อื่นๆ - - - - - -
21 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อต่ออายุ Software License ระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบ Chatbot ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 ต.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ด้วยวิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 21 - 28 ต.ค. 2563
- - 29 ต.ค. - 4 พ.ย. 2563
- 5 พ.ย. 2563
21 ต.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อต่ออายุ Software License ระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
21 ต.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าใช้บริการระบบ Chatbot ประกาศร่าง TOR - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้