การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
17 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดจ้างผลิตของรางวัลตอบแทนพนักงาน (Long Service Award) ให้กับพนักงานปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
10 พ.ย. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
10 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 10 - 29 พ.ย. 2565
14 พ.ย. 2565 15 พ.ย. 2565 30 พ.ย. 2565
- 1 ธ.ค. 2565
10 พ.ย. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศราคากลาง - - - - - -
4 พ.ย. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ประกาศร่าง TOR - - - - - -
4 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 11 พ.ย. 2565
8 พ.ย. 2565 8 พ.ย. 2565 14 พ.ย. 2565
- 15 พ.ย. 2565
4 พ.ย. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ประกาศราคากลาง - - - - - -
4 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (External Firewall, Internal Firewall, DNS DHCP & IP Address Management) สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 11 พ.ย. 2565
8 พ.ย. 2565 8 พ.ย. 2565 14 พ.ย. 2565
- 15 พ.ย. 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้