การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
8 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 ก.พ. 2564 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง (Credit Scoring Model Validation) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
8 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง (Credit Scoring Model Validation) ประกาศราคากลาง - - - - - -
5 ก.พ. 2564 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าใช้พื้นที่ Co-location และ Link Dark Fiber 10G ประกาศร่าง TOR - - - - - -
5 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้พื้นที่ Co-location และ Link Dark Fiber 10G ประกาศราคากลาง - - - - - -
5 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูล TCG Data Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
3 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้