การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
12 ต.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
12 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 ต.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับระบบ CGS ณ ศูนย์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 ก.ย. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกค่าใช้จ่าย (E-Payment) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกค่าใช้จ่าย (E-Payment) ประกาศราคากลาง - - - - - -
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้