การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
22 ก.พ. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจ ปี 2563 แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง ปี 2563-2567 แผนปฏิบัติการ แผนการปรับโครงสร้างองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากร ประกาศร่าง TOR - - - - - -
22 ก.พ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
13 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
12 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 12 ก.พ. - 1 มี.ค 2562
15 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562 4 มี.ค 2562
- 5 มี.ค 2562
12 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมวกกันน็อคพร้อมติดสติกเกอร์ 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
12 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ประจำชั้น 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ MPV ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD