การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
15 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างบริการระบบการติดตามหนี้และดำเนินคดี ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 ส.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 9 - 19 ส.ค. 2562
14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
- 21 ส.ค. 2562
6 ส.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้ง Internal Firewall สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 6 - 14 ส.ค. 2562
8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
- 16 ส.ค. 2562
6 ส.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้ง External Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่และสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 6 - 21 ส.ค. 2562
9 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- 23 ส.ค. 2562
6 ส.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 6 - 21 ส.ค. 2562
9 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- 23 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 ส.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 5 - 13 ส.ค. 2562
7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
- 15 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้