การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 ก.พ. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (ฉบับปรับปรุง) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
5 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
4 ก.พ. 2562 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 อื่นๆ - - - - - -
1 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อระบบเฝ้าดูแลและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ของอุปกรณ์ในห้อง Fac Room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 ม.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
31 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD