การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
13 ก.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 7 อื่นๆ - - - - - -
13 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน - - - - - -
13 ก.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ประกาศเชิญชวน 13 - 16 ก.ย. 2564
- - 17 ก.ย. 2564
- 20 ก.ย. 2564
7 ก.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสแกนช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 7 - 14 ก.ย. 2564
9 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2564
- 16 ก.ย. 2564
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ Data Loss/ Leak Prevention (DLP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้