การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
29 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตามมาตรฐานสากล (Penetration Testing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
22 พ.ย. 2561 เผยแพร่เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
22 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวสำนักงานใหญ่ชั้น 17-18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
22 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ บสย. ชั้น 17 -18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
22 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวสำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง พร้อมจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
19 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
19 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
19 พ.ย. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19 - 26 พ.ย. 2561
21 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561
- 28 พ.ย. 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD