การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
8 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการเพิ่มระบบความปลอดภัยของระบบ WFH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 7 - 14 ก.ค. 2564
9 ก.ค. 2564 9 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2564
- 16 ก.ค. 2564
7 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 ก.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
1 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ประกาศราคากลาง - - - - - -
1 ก.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ประกาศร่าง TOR - - - - - -
28 มิ.ย 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource Agent Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 28 มิ.ย - 5 ก.ค. 2564
30 มิ.ย 2564 30 มิ.ย 2564 6 ก.ค. 2564
- 7 ก.ค. 2564
28 มิ.ย 2564 ประกาศ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน บสย. ปี 2564 (Satisfaction & Employee Engagement Survey (EES)) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเชิญชวน 28 มิ.ย - 9 ก.ค. 2564
- - 12 ก.ค. 2564
- 13 ก.ค. 2564

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้