การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
25 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศราคากลาง - - - - - -
20 ส.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับระบบ CGS ณ ศูนย์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 20 ส.ค. - 7 ก.ย. 2564
25 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2564 8 ก.ย. 2564
- 9 ก.ย. 2564
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
13 ส.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก สำหรับระบบ CGS ณ ศูนย์สำรองข้อมูล ประกาศร่าง TOR - - - - - -
13 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก สำหรับระบบ CGS ณ ศูนย์สำรองข้อมูล ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource Agent Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
10 ส.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 10 - 18 ส.ค. 2564
13 ส.ค. 2564 13 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2564
- 20 ส.ค. 2564
10 ส.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ Data Loss/ Leak Prevention (DLP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 10 - 18 ส.ค. 2564
13 ส.ค. 2564 13 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2564
- 20 ส.ค. 2564

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้