การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการเช่าพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 20 และงานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 15 ด้วยวิธีพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูล TCG Data Management ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 ต.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
8 ต.ค. 2563 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
8 ต.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้