การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
3 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
1 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
1 ก.พ. 2564 สัญญาซื้อซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล Backup Software สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
20 ม.ค. 2564 สรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
20 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล (Backup Software) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
18 ม.ค. 2564 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 อื่นๆ - - - - - -
11 ม.ค. 2564 สัญญาจ้างพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมสร้าง Engagement ด้านการเก็บข้อมูลและการให้ความรู้กับลูกค้า สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
6 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้