การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
3 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
31 ต.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขต ประกาศราคากลาง - - - - - -
31 ต.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (External Firewall, Internal Firewall, DNS DHCP & IP Address Management) สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขต ประกาศราคากลาง - - - - - -
31 ต.ค. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (External Firewall,Internal Firewall,DNS DHCP & IP Address Management) สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย.และสำนักงานเขต ประกาศร่าง TOR - - - - - -
31 ต.ค. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเข ประกาศร่าง TOR - - - - - -
31 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศเชิญชวน - - - - - -
26 ต.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตของรางวัลตอบแทนพนักงาน (Long Service Award) ให้กับพนักงานปี 2565 ประกาศราคากลาง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้