การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
21 มิ.ย 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Surveillance) ประกาศราคากลาง - - - - - -
18 มิ.ย 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มระบบความปลอดภัยของระบบ WFH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18 - 25 มิ.ย 2564
22 มิ.ย 2564 22 มิ.ย 2564 28 มิ.ย 2564
- 29 มิ.ย 2564
16 มิ.ย 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource Agent Call Center ประกาศราคากลาง - - - - - -
16 มิ.ย 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource Agent Call Center ประกาศร่าง TOR - - - - - -
14 มิ.ย 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับระบบ CGS ณ ศูนย์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 14 - 17 มิ.ย 2564
- - 18 มิ.ย 2564
- 21 มิ.ย 2564
14 มิ.ย 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับระบบ CGS ณ ศูนย์สำรองข้อมูล ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 มิ.ย 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเพิ่มระบบความปลอดภัยของระบบ WFH ประกาศร่าง TOR - - - - - -
11 มิ.ย 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มระบบความปลอดภัยของระบบ WFH ประกาศราคากลาง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้