การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
7 มิ.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 มิ.ย 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
2 มิ.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 มิ.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง (Credit Scoring Model Validation) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 มิ.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 มิ.ย 2564 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -
2 มิ.ย 2564 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4 อื่นๆ - - - - - -
2 มิ.ย 2564 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้