การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
2 มิ.ย 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศร่าง TOR - - - - - -
19 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม สำหรับศูนย์ข้อมูลหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
14 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2564 ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
26 เม.ย 2564 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 เม.ย 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
23 เม.ย 2564 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้