การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
23 เม.ย 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง (Credit Scoring Model Validation) ประกาศราคากลาง - - - - - -
23 เม.ย 2564 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง (Credit Scoring Model Validation) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
21 เม.ย 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 21 เม.ย - 21 พ.ค. 2564
27 เม.ย 2564 28 เม.ย 2564 24 พ.ค. 2564
- 25 พ.ค. 2564
21 เม.ย 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 21 เม.ย - 12 พ.ค. 2564
23 เม.ย 2564 26 เม.ย 2564 13 พ.ค. 2564
- 14 พ.ค. 2564
21 เม.ย 2564 สัญญาซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ ERP สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
21 เม.ย 2564 สัญญาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
19 เม.ย 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 16 โดยวิธีพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 เม.ย 2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้