การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
26 ต.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตของรางวัลตอบแทนพนักงาน (Long Service Award) ให้กับพนักงานปี 2565 ประกาศราคากลาง - - - - - -
25 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
19 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System : CGS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
19 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
19 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศเชิญชวน - - - - - -
17 ต.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
12 ต.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน บสย. ปี 2565 (Satisfaction & Employee Engagement Survey (EES)) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้