การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
7 เม.ย 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -
3 เม.ย 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
3 เม.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 มี.ค 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 มี.ค 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความต้องการของ SMEs แบบแยกเป็นรายกลุ่ม (Segmentation and Journey) และแบบจำลองธุรกิจใหม่ของ บสย. (New business Model) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
31 มี.ค 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความต้องการของ SMEs แบบแยกเป็นรายกลุ่ม (Segmentation and Journey) และแบบจำลองธุรกิจใหม่ของ บสย. (New business Model) ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 4 อื่นๆ - - - - - -
26 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 2) อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ