การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
6 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 ม.ค. 2564 สัญญาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
29 ธ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
28 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมสร้าง Engagement ด้านการเก็บข้อมูลและการให้ความรู้กับลูกค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
28 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
28 ธ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 28 ธ.ค. 2563 - 13 ม.ค. 2564
30 ธ.ค. 2563 4 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564
- 15 ม.ค. 2564
25 ธ.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีสืบราคา ประกาศเชิญชวน 25 ธ.ค. 2563 - 6 ม.ค. 2564
- - 7 - 18 ม.ค. 2564
- 19 ม.ค. 2564
24 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี 2563 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้