การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
8 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 8 - 15 พ.ย. 2564
10 พ.ย. 2564 10 พ.ย. 2564 16 พ.ย. 2564
- 17 พ.ย. 2564
8 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อต่ออายุ Software License ระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - - - -
8 พ.ย. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าใช้บริการระบบป้องกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Managed Detection and Response) ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
8 พ.ย. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อต่ออายุ Software License ระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ประกาศราคากลาง - - - - - -
5 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
5 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 พ.ย. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 6 อื่นๆ - - - - - -
3 พ.ย. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้