การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
29 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ Memory Server ERP เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างผลิต VDO Clip โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 ต.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 ต.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
25 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อข้าวซ้อมมือสังข์หยด บรรจุถุงสุญญากาศ พร้อมจัดส่ง ประกาศราคากลาง - - - - - -
22 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตกระเป๋าเสื่อกก และตะกร้าเสื่อกก ประกาศราคากลาง - - - - - -
22 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 19 ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD