การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
26 ก.ย. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 8 อื่นๆ - - - - - -
23 ก.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
19 ก.ย. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
12 ก.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน บสย. ปี 2565 (Satisfaction & Employee Engagement Survey (EES)) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศเชิญชวน - - - - - -
9 ก.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่าน บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) โดยวิธีพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 ก.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ บสย. สู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 ก.ย. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้