การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
31 พ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่งงาน โครงสร้างอัตรากำลังและประเมินค่างานของ บสย. ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศเชิญชวน - - - - - -
27 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System : CGS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
25 พ.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -
19 พ.ค. 2565 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System : CGS) ประกาศราคากลาง - - - - - -
9 พ.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ประกาศราคากลาง - - - - - -
9 พ.ค. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
6 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้