การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
11 ก.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ต่อขยายสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Expansion disk shelf) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 11 - 18 ก.ย. 2563
15 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2563
- 22 ก.ย. 2563
10 ก.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 9 อื่นๆ - - - - - -
8 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Surveillance) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.ย. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ต่อขยายสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Expansion disk shelf) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
3 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสารของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
3 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ต่อขยายสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Expansion disk shelf) ประกาศราคากลาง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้