การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
15 พ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - - - -
15 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Google G Suite ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
13 พ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ Patch and Desktop Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 13 - 20 พ.ค. 2563
15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
- 22 พ.ค. 2563
13 พ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานเขตนครหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 13 - 20 พ.ค. 2563
15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
- 22 พ.ค. 2563
8 พ.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม ประกาศร่าง TOR - - - - - -
8 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม ประกาศราคากลาง - - - - - -
7 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
7 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้