การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
5 พ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อม้วนเทปเก็บข้อมูล Linear Tape-Open8 (LTO8) สำหรับระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 5 - 12 พ.ค. 2565
9 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2565
- 18 พ.ค. 2565
29 เม.ย 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่ารถยนต์ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
26 เม.ย 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อม้วนเทปเก็บข้อมูล Linear Tape-Open8 (LTO8) สำหรับระบบสำรองข้อมูล ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 เม.ย 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อม้วนเทปเก็บข้อมูล Linear Tape-Open8 (LTO8) สำหรับระบบสำรองข้อมูล ประกาศร่าง TOR - - - - - -
22 เม.ย 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
19 เม.ย 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 โดยวิธีพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
19 เม.ย 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19 - 26 เม.ย 2565
21 เม.ย 2565 21 เม.ย 2565 27 เม.ย 2565
- 28 เม.ย 2565
18 เม.ย 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้