การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
2 ก.ย. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
2 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศราคากลาง - - - - - -
29 ส.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 7 อื่นๆ - - - - - -
26 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างออกแบบและประมาณราคากลางรายละเอียดของพัสดุ โครงการปรับปรุงตกแต่งศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
25 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
23 ส.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย. ผ่าน บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ประกาศราคากลาง - - - - - -
23 ส.ค. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้