การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
11 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
11 ม.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
10 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ประกาศราคากลาง - - - - - -
10 ม.ค. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ประกาศร่าง TOR - - - - - -
2 ม.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ MPV ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 2 - 9 ม.ค. 2562
4 ม.ค. 2562 4 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562
- 11 ม.ค. 2562
25 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ MPV ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประกาศราคากลาง - - - - - -
25 ธ.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ MPV ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประกาศร่าง TOR - - - - - -
24 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD