การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
13 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน การจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ด้วยวิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
10 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4 ประกาศเชิญชวน 10 - 18 ส.ค. 2563
13 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2563 19 ส.ค. 2563
- 20 ส.ค. 2563
7 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 7 - 17 ส.ค. 2563
11 ส.ค. 2563 11 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2563
- 19 ส.ค. 2563
6 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
5 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 8 อื่นๆ - - - - - -
4 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. (ฉบับปรับปรุง) ประกาศราคากลาง - - - - - -
4 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 14 ส.ค. 2563
7 ส.ค. 2563 10 ส.ค. 2563 17 ส.ค. 2563
- 18 ส.ค. 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้