การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
18 พ.ย. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูล TCG Data Management ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
17 พ.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Chatbot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 17 - 26 พ.ย. 2563
23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
- 30 พ.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
16 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Chatbot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
16 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษาการจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประกาศเชิญชวน - - - - - -
12 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการจัดซื้อต่ออายุ Software License ระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 11 อื่นๆ - - - - - -
4 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้