ไม่มี บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

  • วงเงินรวมสูงสุด 12 ล้านบาท
  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 5 ปี ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี
  • หรือกู้พร้อมกันทั้ง 2 แบบได้ อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.5%
 2. สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 2

  • กู้ได้ 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 62
  • อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปีแรก ปลอดเงินต้น(Grace Period)สูงสุด 12 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน
  • รัฐบาลชำระดอกเบี้ยแทนลูกค้าในช่วง 6 เดือนแรก
  • ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
 3. สินเชื่อธุรกิจกรุงไทยช่วย SMEs สูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้