บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อ SME เกษตร

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าบุคคลปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4% ปีที่ 4-10 อยู่ที่ MRR-2/MOR
  • สำหรับลูกค้านิติบุคคล/วิสาหกิจชุมชน/องค์กร ปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4% ปีที่ 4-10 อยู่ที่ MLR/MOR
 2. สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน

  วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท ระยะเวลาตั๋วไม่เกิน 180 วัน ระยะเวลากู้ 5 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
   

  อัตราดอกเบี้ย

  • สำหรับลูกค้าบุคคล MRR+อัตราความเสี่ยง
  • สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ MLR+อัตราความเสี่ยง
  • สำหรับลูกค้าสกรณ์/กลุ่มเกษตรกร BIBOR+2.75+อัตราความเสี่ยง

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้