ไม่มี บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อธุรกิจเฟรนไชส์

  อัตราดอกเบี้ย MLR ระยะเวลาให้สินเชื่อถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 2. สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

  • วงเงินให้สินเชื่อพิจารณาตามความจำเป็น ความสามารถในการชำระหนี้ และหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • ระยะเวลาใช้คืนกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกำหนดชำระ 12 เดือน พิเศษสูงสุด 18 เดือน
  • กรณีขอสินเชื่อเพื่อลงทุน กำหนดชำระ 15 ปี พิเศษสูงสุด 20 ปี

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้