บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อบัญชีเดียว

  ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมสรรพากร ออกผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร
  • วงเงินสูงสุด 3 เท่า (ไม่เกิน 20 ล้านบาท)
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี โดยให้ บสย. ค้ำประกัน 100%
  • หรือสามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุด 4 ปี (ค้ำประกันวงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท)
  • ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 2. สินเชื่อรักกันยาว ๆ

  ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือการขยายกิจการ
  • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี
  • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ปลอดต้น 12 เดือน
  • สำหรับอาคารพาณิชย์ ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้
 3. สินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ

  เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพแต่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน
  • สินเชื่อวงเงินสูงสุด 3 เท่า
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี
  • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้
 4. สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ

  ผู้ประกอบการ SME ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ
  • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  • เริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
  • หากลูกค้าผ่อนชำระหนี้ปกติ 12 เดือนแรก
  • เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% มี บสย. ค้ำประกัน 100%
  • หรือ สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้
 5. สินเชื่อธุรกิจ EEC 4.0 และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

  สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจ รวมถึงคู่ค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
  • กรณีที่ไม่มีหลักประกันให้วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 6. สินเชื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่า
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนาน 10 ปี บสย. ค้ำประกัน 100% หรือใช้ บสย. ค้ำประกันได้
 7. สินเชื่อธุรกิจ 10 S-Curve

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่า
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี
  • ผ่อนนาน 10 ปี บสย. ค้ำประกัน 100% หรือ สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้
 8. สินเชื่อ Robotics and Automation

  สำหรับผู้ประกอบการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • วงเงินสินเชื่อ 80% ของเงินลงทุน
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ผ่อนนาน 7 ปี บสย. ค้ำประกัน 100% สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้
 9. สินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

  • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ผ่อนนาน 12 ปี สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้
 10. สินเชื่อเพื่อชำระภาษีกรมสรรพากร

  • วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4%
  • ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี กรณีที่ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 11. สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

  ผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ หรือ จัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสินเชื่อครบวงจร ทั้งหนังสือค้ำประกัน หรือเงินทุนหมุนเวียน
  •  
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4%
  • สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้
 12. สินเชื่อ Krungthai sSME 3 เท่า

  • วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน (วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท)
  • ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR + 1.0%
  • กรณีไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินได้ สูงสุด 1 ล้านบาท
 13. สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19

  • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ยต่ำ 2%
  • คงที่ 2 ปี ใช้ บสย. ค้ำประกันฟรีสูงสุด 4 ปี

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้