ไม่มี บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข (EXIM Happier Credit)

  สำหรับ SMEsที่ใช้บัญชีเล่มเดียว
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 700,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 5.50%
  • ปีที่ 2 Prime Rate – 0.50%
  • ปีที่ 3 Prime Rate
  • ระยะเวลาโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มีนาคม 2564
 2. สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM for M Credit)

  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท(วงเงิน Forward Contract สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ) ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน ระยะเวลาขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

  อัตราดอกเบี้ย

  ปีที่ 1
  THB
  ขั้นต่ำ Prime Rate - 2.00% สูงสุด Prime Rate – 0.50%
  USD
  ขั้นต่ำ LIBOR + 2.75% สูงสุด LIBOR + 4.00%
  ปีที่ 2
  THB
  ขั้นต่ำ Prime Rate - 1.50% สูงสุด Prime Rate
  USD
  ขั้นต่ำ LIBOR + 3.25% สูงสุด LIBOR + 4.50%
  ปีที่ 3
  เป็นต้นไป
  ตามมาตรฐานธนาคาร
 3. สินเชื่อ SMEs เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (SMEs R&D and Innovation Credit)

  • โครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ได้รับการกลั่นกรองจาก สวทช.
  • สินเชื่อระยะยาว ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
  • วงเงิน และหลักประกันพิจารณาตามความเหมาะสม
 4. สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์ไทย/เชนไทย (Loan for Thai Franchise / Thai Chain Buyers)

  วงเงินสินเชื่อระยะยาว พิจารณาตามความเหมาะสม ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินระยะเวลาของสัญญาซื้อขายแฟรน ไชส์/สัญญาว่าจ้างเชน
  สกุลดอลลาร์สหรัฐ
  ไม่ต่ำกว่า LIBOR+3.5% ต่อปี
  สกุลบาท
  ไม่ต่ำกว่า Prime Rate ต่อปี
  Front-end Fee
  1.0% ของวงเงินกู้
 5. บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อใน CLMV (EXIM Loan for CLMV Buyer)

  • วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • สูงสุดไม่เกิน 85% ของมูลค่าสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย
  • ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ LIBOR+4.0% ต่อปี Front-end Fee : 0.25% ของวงเงินกู้
 6. มาตรการสินเชื่อ SMEs ผ่อนปรน (Soft Loan) อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดคงค้าง(Non -NPL) ณ 31 ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
  • ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ปีอัตราดอกเบี้ย
  • ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 2.00%

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้