ไม่มี บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อวงเงินทุนระยะยาว

  • วงเงินสินเชื่อพิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความจำเป็นของลูกค้า
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
 2. สินเชื่อวงเงินทุนหมุนเวียน

  • วงเงินสินเชื่อพิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ และความจำเป็นของลูกค้า
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ทบทวนวงเงินทุกปี
  • ผ่อนชำระกำไรเป็นรายเดือน และชำระเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบอายุสัญญา
 3. สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์

  • วงเงินสินเชื่อพิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความจำเป็นของลูกค้า
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
 4. สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สิน

  • วงเงินสินเชื่อพิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความจำเป็นของลูกค้า
  • ไม่เกินกว่าหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
 5. สินเชื่อเพื่อก่อสร้างทรัพย์สิน

  • วงเงินสินเชื่อพิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความจำเป็นของลูกค้า
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้