บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. กรุงศรี SME วงเงินสูงสุด 3 เท่า (สินเชื่อทันใจ/สินเชื่อพร้อมขยาย)

  • วงเงินสินเชื่อรวม 3 แสน - 10 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-10 ปี
  • ตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินMRR + 3.5% ขึ้นอยู่กับหลักประกัน โดย บสย.ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อฟรี ตลอดอายุสัญญา .
 2. สินเชื่อวงเงินสูง 200%

  • ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันได้
  • วงเงินสูงสุด 200% ของมูลค่าหลักประกัน (สูงสุด 10 ล้านบาท)
  • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR + 2.50%
  • โดยต้องขออนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้