บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อ SME บัญชีเดียว

  เป็นสินเชื่อที่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือหากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถใช้ บสย.ค้ำประกันได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบสินเชื่อได้ คือ

  แบบผ่อนยาว

  • กู้ได้สูงสุด 30 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระได้นาน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+1% โดยใช้สถานประกอบการเป็นหลักประกัน

  แบบวงเงินเยอะ

  • ให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน ผ่อนนาน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+2% สามารถใช้ บสย.ค้ำประกัน ร่วมกับหลักประกันที่ธนาคารกำหนด
  • หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถเลือกใช้ บสย.ค้ำประกันได้ โดยผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+5% ต่อปี
  • กรณีใช้ บสย.ค้ำประกันมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมใน 2 ปีแรก ปีที่ 3และ4 คิดค่าธรรมเนียม 1% ต่อปี หลังจากนั้นคิดค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี
 2. สินเชื่อวงเงินเยอะ

  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
  • ผ่อนนาน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 2.75% ต่อปี
  • โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท ในอัตราค่าธรรมเนียม ฟรีใน 2 ปีแรก และปีถัดไป คิดค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี
 3. สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  • วงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระนาน 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR + 7% ต่อปี โดยมีเพียงบุคคลค้ำประกัน ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปี
 4. สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

  สามารถเลือกใช้ บสย.ค้ำประกันได้ (แฟรนไชส์ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคาร)
  • ด้วยวงเงินสินเชื่อ 70-100% ของมูลค่าการลงทุน
  • พร้อมระยะเวลาผ่อนชำระนาน 10 ปี (แล้วแต่หมวดแฟรนไชส์)
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 3% ต่อปี
 5. สินเชื่อธุรกิจการแพทย์

  เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสในการเป็นเจ้าของคลินิก โดยหากมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี ในวงเงินสินเชื่อ 12 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR ต่อปี หรือวงเงินสินเชื่อ 4 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระ 5 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 2% ต่อปี
  • แต่หากวงเงินสินเชื่อเกินหลักประกัน สามารถเลือกใช้การค้ำประกันจาก บสย. ได้ โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+1% ต่อปี

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้