ไม่มี บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อทั่วไป

  • ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อสูง 400 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี
  • โดยต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 2. สินเชื่อเพื่อการซื้อเครื่องจักร

  • วงเงินสินเชื่อ70 - 100% ของมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร)
  • ระยะเวลาเช่า3 - 5 ปี
  • โดยต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • เมื่อครบสัญญาเลือกได้ว่าจะเป็นเจ้าของ เช่าต่อ หรือคืนเครื่อง
 3. สินเชื่อ SME อเนกประสงค์

  เพียงมีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ถึง 3 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+3% ต่อปี
 4. สินเชื่อนวัตกรรมดี ... ไม่มีดอกเบี้ย

  สินเชื่อสำหรับเจ้าของโครงการนวัตกรรม ที่ผ่านการพิจารณาความเป็นนวัตกรรมจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะเป็นผู้ชำระดอกเบี้ยให้ธนาคาร ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ
  • วงเงินกู้ระยะยาว 5 ปี
  • ดอกเบี้ย 3 ปีแรกไม่เกิน MLR + 2.0% หลังจากนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
 5. สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน

  สินเชื่อที่สนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการจาก “บริษัทจัดการด้านพลังงาน”
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 ปี
  • วงเงินสูงสุด 100%
  • อัตราดอกเบี้ย 4.79 % ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี)
  • ดอกเบี้ย 4.99 % ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี)
 6. สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน (Solar Rooftop)

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100%
  • ผ่อนนาน 12 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.79 % ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี)
  • อัตราดอกเบี้ย 4.99 % ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี)li>
 7. สินเชื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

  ผู้รับเหมาประมูลงานภาครัฐ

  • วงเงินหนังสือค้ำประกัน 5 เท่า
  • วงเงินเสริมสภาพคล่องสูงสุด 3.33 เท่า
  • กรณีมีหลักประกัน จะได้รับวงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท
  • ไม่มีหลักประกัน วงเงิน LGประเภท BID Bond
  • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 2% ต่อปี

  ผู้รับเหมาภาคเอกชน

  • วงเงินหนังสือค้ำประกัน 3 เท่า
  • วงเงินเสริมสภาพคล่องสูงสุด 1.5 เท่า
  • วงเงินสินเชื่อ 30 ล้านบาท ผ่อนชำระ 7 ปี
 8. สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์

  สำหรับสร้าง ซื้อ ปรับปรุงอพาร์ตเมนต์
  • ผ่อนยาว 15 ปี
  • วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 2% ต่อปี
 9. สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ

  • หลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ เบิกใช้วงเงินง่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ซื้อสินค้ากับคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ได้คล่องตัว
  • ไม่ต้องมี หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ
  • พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 10. สินเชื่อเพื่อผู้ขาย

  • ได้เงินเร็ว ไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดชำระเงิน
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ค้าขายสินค้ากับคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ได้
 11. สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อกสิกรไทยแบบคู่ค้าหลายราย

  • วงเงินหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้คู่ค้าตามที่กำหนด
  • วงเงินสินเชื่อพิจารณาจากยอดซื้อสินค้า
  • และ / หรือ บริการจากผู้ขายแต่ละราย
  • วงเงินขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้