ไม่มี บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อธุรกิจ

  • สนับสนุนการขยายกำลังการผลิต หรือการลงทุนใหม่ ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  • โดยธนาคารจะพิจารณาจัดรูปแบบของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย
  • ประเภทการใช้วงเงิน และระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
 2. สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น

  • เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ
  • ระยะเวลาการกู้เงิน 3 -10 ปี
  • ขึ้นอยู่กับสถานะการเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละราย
 3. สินเชื่อแฟคตอริ่ง

  • เป็นสินเชื่อหมุนเวียนคล้าย O/D ที่สามารถเบิกใช้ได้ตามความจำเป็นและสภาพคล่องของกิจการ
  • ใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • อัตราดอกเบี้ย MRR ถึง MRR +1% - 4% ต่อปี

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้