ไม่มี บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า

  สำหรับธุรกิจที่มียอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท (3 เท่า)
  • ระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี
 2. สินเชื่อก้าวไกล SME Total Solution 2

  สำหรับธุรกิจที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป
  • วงเงินสินเชื่อสูงไม่จำกัดจำนวนเท่าของหลักประกัน สูงสุด 300 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7-10 ปี
 3. สินเชื่อบัญชีเดียว SME Single Account Plus

  วงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกทุกประเภท (Trade Finance) และ หนังสือค้ำประกัน (L/G)
  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
  • โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • กรณีวงเงินเกิน 50 ล้านบาทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุด 1 ปี
 4. สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรง

  ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) หรือสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
  • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
  • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามธนาคารกำหนด
 5. Super Trade Solution

  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท (ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  • แบ่งเป็น วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า-ส่งออก และวงเงินเสริมเพื่อเป็น Clearing Line ในการใช้วงเงินหลัก
  • สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อ Trade Finance ระยะเวลาชำระเงินกู้ 180 วัน
 6. สินเชื่อสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
  • โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด 1 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของธนาคาร
 7. สินเชื่อสำหรับธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม

  สินเชื่อหมุนเวียน เพื่อชำระตรง
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท
  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน และวงเงินหนังสือค้ำประกันสูงสุด 50 ล้านบาท ใช้หลักประกันต่ำ
 8. สินเชื่อสำหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก / ธุรกิจการผลิต

  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (กรณีวงเงินเกิน 50 ล้านบาทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงแก่ Supplier วงเงินไม่มีหลักประกันส่วนแรก สูงสุด 10 ล้านบาท สัดส่วนหลักประกันส่วนต่อมา 150%
  • หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินฝาก โดย 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 5% หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขสินเชื่อบัญชีเดียว SME Single Account Plus
  • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาชำระเงินกูสูงสุด 1 ปี
 9. Industry Solution ธุรกิจร้านอาหาร

  สินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกัน
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000-300,000 บาท ต่อราย
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน
 10. Industry Solution ธุรกิจร้านขายยา

  • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
  • วงเงินสินสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีมีหลักประกัน
  • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 11. Industry Solution ธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ /ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง / Industry Solution ธุรกิจบริการ

  • วงเงินสินสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • กู้ได้นานสูงสุด 7 ปี
 12. สินเชื่อโรงแรมเพื่อ Refinance และ Renovation

  • วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4%
  • ผ่อนชำระได้ตาม Seasonal นานสูงสุด 10 ปี
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 13. Industry Solution ธุรกิจบริการ

  • วงเงินสินเชื่อสูงไม่จำกัดจำนวนเท่าของหลักประกัน (สูงสุด 300 ล้านบาท)
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7-10 ปี
 14. Industry Solution ธุรกิจการขนส่งสินค้า

  1. วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถบรรทุกดาวน์ขั้นต่ำเพียง 10% ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถ อุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถผ่อนนาน 60 งวด
  2. วงเงินหมุนเวียน และ วงเงินสินเชื่อเพื่อสร้างที่จอดรถวงเงินสินเชื่อครบวงจร (OD, PN, LG ทุกประเภท และ Term Loan)ไม่จำกัดจำนวนเท่าของหลักประกันสำหรับลูกค้ายอดขาย 75 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกันสำหรับลูกค้ายอดขาย 10 - 75 ล้านบาท
  3. บริการประกันภัยการขนส่งแพ็คเกจประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง และประกันภัยประเภท 1 ประเภท 3 สำหรับรถบรรทุกพร้อมสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย
  4. บริการธุรกรรมการเงิน (SCB SME Smartpay)ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 90%*ฟรีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SCB Business Netมี 3 แพ็คเกจให้เลือกตามความเหมาะสม
 15. สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก

  • กู้ได้สูงสุด 1.5 เท่า ของมูลค่าหลักประกั
  • ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย MOR 5.845 / MLR 5.250 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้