บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
  • การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ และการเบิกใช้สินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และ บสย. กำหนด
 2. สินเชื่อสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

  • เงินกู้ระยะยาว วงเงินสูงสุดไม่เกินมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ
  • ระยะเวลาผ่อนชำระตามอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR 6.345%
  • มีหลักประกัน / ไม่มีหลักประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์แต่ละแบรนด์ (ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคาร)
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้