บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อรายเล็ก Extra cash

  • วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท
  • แบบไม่มีหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 3%ต่อปี และปีที่ 3-5 MLR+1 ต่อปี
  • วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
  • ระยะเวลาขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 2. สินเชื่อSMEs ONE

  สำหรับกลุ่มธุรกิจการผลิต บริการ ค้าส่งค้าปลีก ท่องเที่ยว และบริการ
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 ล้านบาท
  • ระยะเวลา 7 ปี (ปลอดเงินต้น 12 เดือน)
  • อัตราดอกเบี้ย 1%ต่อปี
 3. โครงการสินเชื่อ SMART SMEs

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีมีหลักประกัน
   ปีที่ 1 5%
   ปีที่ 2-10 MLR-0.5%
  • กรณีมีหลักประกัน+บสย.
   ปีที่ 1 5.5%
   ปีที่ 2-10 MLR
  สิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 4. สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy

  สำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  อัตราดอกเบี้ย

  • กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR-1.0% ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR+1.0%
  • กรณีใช้หลักประกัน ร่วมกับ บสย.ค้ำประกัน ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR-1.5% ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR+0.5%
  • กรณีใช้หลักประกันเต็มวงเงิน ร่วมกับ บสย.ค้ำประกัน ปีที่ 1 ดอกเบี้ย MLR-2.5% ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR
 5. สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน ระยะที่ 3

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย บุคคลธรรมดา ปีที่ 1-3 4.875% ปีที่ 4-7 MLR
  • อัตราดอกเบี้ย นิติบุคคล ปีที่ 1-3 2.875% ปีที่ 4-7 MLR
  • สิ้นสุดรับคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
 6. สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว ระยะที่ 2

  รับซื้อหนี้สูงสุด 90% ของมูลหนี้การค้า ให้เครดิต 180 วัน สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  อัตราดอกเบี้ย

  • ลูกหนี้การค้าเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี (ลูกค้าตอบรับการโอนสิทธิ) ดอกเบี้ย MLR+1 ต่อปี (ลูกค้าไม่ตอบรับการโอนสิทธิ)
  • ลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาด เอ็ม เอ ไอ หรือลูกหนี้การค้าที่ไม่ตอบรับโอนสิทธิ อัตราดอกเบี้ย MLR+1 ต่อปี
 7. มาตรการแฟคตอริ่ง เสริมสภาพคล่อง SMEs (ระยะที่2)

  สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าภาครัฐ
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท (90% ของมูลหนี้ทางการค้า)
  • เครดิต 180 วัน
  • อัตราดอกเบี้ย MLR+0.25% ต่อปี
  • สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 8. โครงการสินเชื่อต้นทุนต่ำ Soft loan

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง (Non - NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา 2 ปี ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 9. สินเชื่อทั่วไป

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี
  • มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 3 ปี

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้